Respiratoire kinesitherapie

Deze therapie wordt gebruikt voor het behandelen van longaandoeningen bij baby’s, kinderen en ook bij volwassenen.
Zowel acute als chronische patiënten komen hiervoor in aanmerking:

 • RSV
 • bronchiolitis
 • longontsteking
 • astma
 • allergie
 • COPD
 • mucoviscidose
 • hyperventilatie

Waar vroeger veel kindjes bij de kinesist gingen voor tapotage of “afkloppen van de slijmen”, is ondertussen uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat dit niet de meest efficiënte therapie is om vastzittend slijm uit de dieper gelegen longdeeltjes los te werken. Daarom maken wij afhankelijk van de leeftijd van de patiënt gebruik van andere technieken

 • een efficiënte ademhaling via bouncing: hierbij maakt de therapeut samen met de baby ritmische op- en neerwaartse bewegingen op een zitbal, terwijl de therapeut manueel de druk zal verhogen op de borstkas. Dit wordt ook benoemd als geassisteerde autogene drainage of AAD. Door deze bewegingen werken wrijvingskrachten in op het mucus, zodat dit laatste makkelijker loskomt en opgehoest kan worden. 

 • bij baby’s en jonge kinderen kunnen we gebruik maken van een PEP masker (Positive Expiratory Pressure), waarvoor de baby tegen een weerstand uitademt en de luchtwegen “open” blijven. Dit zorgt ervoor dat er meer lucht achter de slijmen komt en deze bij de uitademing makkelijker kunnen naar boven komen. 
  Bij oudere kinderen maken we gebruik van de flutter.


Door te voelen en gericht te luisteren naar de ademhaling van het kind, kan de therapeut het longvolume waarop het kind ademt gaan aanpassen naar gelang de plaats waar de secreties zich bevinden.

Een efficiënte hoest die op het juiste moment plaats vindt, is belangrijk voor het
evacueren van de slijmsecreties

De rol van de respiratoire kinesitherapie bestaat erin de medische behandeling te
ondersteunen en vice versa. Er wordt aldus vertrokken vanuit een doorverwijzing van
de betrokken arts. De therapie is sterk afhankelijk van de individuele situatie van het
kind en wordt continu geëvalueerd en bijgestuurd.

 Bellavista Wellness Resort